ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 1 ตำบล เกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-616-311
โทรสาร : 055-616-311
อีเมล์ : jira_121@hotmail.com

เข้าชม 2,630 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 1 ตำบล เกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-616-311 โทรสาร : 055-616-311

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่