ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 133 หมู่ 9 ถนน แม่สอด-แม่ระมาด ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
โทรศัพท์ : 055-532-489
โทรสาร : 055-546-332

เข้าชม 2,755 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 25 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 8 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 15 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 133 หมู่ 9 ถนน แม่สอด-แม่ระมาด ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
โทรศัพท์ : 055-532-489 โทรสาร : 055-546-332

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก