ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : เทพประทานพรค้าข้าว
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 379 หมู่ 1 ถนน แสงเดือน ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ : 0-5624-9486, 0-5624-9202,0-5636-0523
โทรสาร : 056-249202
อีเมล์ : thapnimitt@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,749 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 6 คัน


รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift)

รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift) จำนวน 1 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 6 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 4 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 3 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 2 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 6 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 7 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 5 จุด


ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 25 ถัง


รถดับเพลิง

รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 379 หมู่ 1 ถนน แสงเดือน ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ : 0-5624-9486, 0-5624-9202,0-5636-0523 โทรสาร : 056-249202

ราคาสินค้าเกษตรของ เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่