ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056-448-651-2
โทรสาร : 056-448-653
อีเมล์ : MK00056@dit.co.th

เข้าชม 2,635 ครั้ง


รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 6 คัน


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056-448-651-2 โทรสาร : 056-448-653

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี