ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดศรีเมือง ก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี พ.ศ.2537 โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด  ได้ซื้อที่ดินจำนวน  27  ไร่ พัฒนาเป็นตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตร  โดยได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรี สำนักงานการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดให้เป็น"ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี" เป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย

          ปัจจุบัน บริษัท  แอ็กโกรคอมเมอร์ส  กรุ๊ป  จำกัด (ตลาดศรีเมือง) ได้ขยายพื้นที่กว่า 200 ไร่ มีการก่อสรางอาคารหลังใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ ให้กลุ่้มผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก เช่น อาคารค้าส่งผัก, อาคารพืชไร่, ผักต่างประเทศ, ลานเกษตรหมุนเวียน, อาคารจอดรถซื้อ, อาคารปลาสวยงาม, ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้ง อาคารพาณิชย์ จำนวนกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว  มีห้องเย็นขนาด ความจุ  500  ตันเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 533 ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3233 8250, 0 3232 6158
โทรสาร : 0 3232 6437
อีเมล์ : supagron99@hotmail.com, taladsrimuang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://www.taladsrimuang.com/

Facebook : https://www.facebook.com/taladsimuang/
เข้าชม 4,865 ครั้ง


ภาพจาก http://www.taladsrimuang.com/


ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : โสพิศ อริยะพิทักษ์
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : จริยา วิบูลย์ยศริน
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : ณรงค์ศักดิ์ อยู่เย็น
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : ไพรินทร์ พรมโสภา
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : บรรจง ฟองเทพ
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : รัตติกาล ปัตนา
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : อเนก พุ่มพฤกษา
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : กมลวรรณ ไสลรวม
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : สุรีย์ อนันทกาญจน์
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ในฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : สุพฤกษ์ ร่องจิก
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : เสาวนีย์ กิตติอุดมพาณิชย์
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ปนพัฒน์ สุดท้วม
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ศรีวรรณ นิติปิยรักษ์
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : มาลี แซ่ฉั่ว
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : สมฤทธิ์ ชมใจ
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ยุพา ผลประดิษฐ์
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : วรพล คุณาธรกุล
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : กรรณิการ์ ศรีเลย
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ทิพย์ธิดา ครุฑรา
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทั่วไป
ชื่อ-สกุล : เสาวนีย์ มณีแดง
ที่อยูู่ : 533 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 7 คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 1,500 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 3 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 59 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 2 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 10 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 20 จุด


เครื่องชั่งกลางดิจิตอล

เครื่องชั่งกลางดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง


ห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ห้อง


จุดบริการล้างมือ

จุดบริการล้างมือ จำนวน 2 จุด


รางวัลชนะเลิศตลาดขนาดใหญ่ ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน

รางวัลตลาดกลางต้นแบบ


รางวัลที่ 1 ภาคกลาง ตลาดดีมีมาตรฐาน

รางวัลชนะเลิศ ตลาดดีมีมาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด


รางวัลที่ 1 ตลาดนิยมไทย ประเภทตลาดกลาง

หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย


ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ ตลาดศรีเมือง

วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559

พระอาจารย์อลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เดินทางมารับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และยาเวชภัณฑ์  ที่ตลาดศรีเมือง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV. และเด็กกำพร้าที่ยากไร้  โดยตลาดศรีเมืองนำโดยคุณวีณา ศรีสรรพางค์  รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง ผู้บริหารพนักงาน ผู้ประกอบการค้า ได้ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นและถวายภัตตาหารเพลตลาดสดแห่งแรกมาตรฐานสัตว์น้ำปลอดภัย

วันที่ : 25 สิงหาคม 2559 - 25 สิงหาคม 2559

คุณณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ  ประมง จ.ราชบุรี  เป็นประธานมอบป้ายรับรองการตรวจตลาดสด (สัตว์น้ำ) โดยมีคุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง  กล่าวต้อนรับพร้อมมอบผ้ากันเปื้อนและบู๊ทตามสุขลักษณะให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสัตว์น้ำในอาคารค้าปลีกตลาดศรีเมือง จำนวน 10 ราย ณ โรงภาพยนตร์กันตนา  อาคารศรีเมืองพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  ซึ่งตลาดศรีเมืองนับเป็นตลาดสดแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองฯ จากประมง จ.ราชบุรี  ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านจำหน่ายสัตว์น้ำปลอดภัย จีนเจรจาค้าส่งผลไม้

วันที่ : 25 มิถุนายน 2559 - 25 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 คุณนภินทร  ศรีสรรพางค์ กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง  พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้ประกอบการค้า ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการค้าจากตลาดสือเหมิน   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมการเจรจาการค้าส่งผลไม้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สนง.ตลาดศรีเมือง เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การส่งออกผลไม้จากตลาดศรีเมืองไปสู่ตลาดสือเหมินต่อไปตรุษจีนศรีเมือง 2559

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 กุมภาพันธ์ 2559

คุณนภินทร - คุณวีณา ศรีสรรพางค์  บิ๊กบอสตลาดศรีเมือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานตลาดศรีเมือง  ได้ร่วมกันไหว้พ่อปู่ – อาม่า เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณศาลพ่อปู่  –  อาม่า   เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2559   พร้อมกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตลาดศรีเมืองให้การนับถือ  และตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดศรีเมือง   ตามความเชื่อที่ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 533 ถนน ศรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3233 8250, 0 3232 6158 โทรสาร : 0 3232 6437

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง)


ผักและผลไม้

ผักคะน้า (ต้น) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 22.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักบุ้งจีน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 20.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกวางตุ้ง / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 16.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

แตงกวา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 18.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเทศสีดา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 30.00 - 35.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ถั่วฝักยาว / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 20.00 - 30.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกาดขาวปลี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 22.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ต้นหอม / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 50.00 - 60.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะระจีน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 26.00 - 28.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักชี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 80.00 - 100.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

กะหล่ำปลี / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 17.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักกาดหอม / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 35.00 - 40.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ผักคื่นฉ่าย / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 100.00 - 120.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 18.00 - 20.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะเขือเจ้าพระยา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 18.00 - 20.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ฟักเขียวอ่อน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 10.00 - 12.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

พริกสดชี้ฟ้า (แดง) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 16.00 - 18.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

พริกขี้หนูแดง (จินดา) / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 30.00 - 40.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

กะหล่ำดอก / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 22.00 - 24.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

หัวผักกาด / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 12.00 - 14.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ข้าวโพดฝักอ่อน / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 24.00 - 26.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

ใบกะเพรา / -
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 15.00 - 20.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะนาวแป้น / เบอร์ 1-2 (ผล)
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 1.90 - 1.90 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

หน่อไม้ฝรั่ง / B
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 100.00 - 120.00 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64

มะนาวแป้น / เบอร์ 3-4 (ผล)
ไม่พบราคาปลีก
ราคาส่ง : 0.80 - 0.80 บ.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 64