ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็ม ที 1999
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 138 หมู่ 1 ถนน โขคชัย-เดชอุดม ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : 044-641123
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,667 ครั้ง


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 20 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 2 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 2 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 138 หมู่ 1 ถนน โขคชัย-เดชอุดม ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ : 044-641123

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์