ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 78 หมู่ 12 ถนน บ้านโนนนาโพธิ์-บ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : 042-289-144 , 042-289-215
โทรสาร : 042-289-215
อีเมล์ : sasirin11@gmail.com

เข้าชม 2,751 ครั้ง
รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 1 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 5 จุด


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน 4 พ่วง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 78 หมู่ 12 ถนน บ้านโนนนาโพธิ์-บ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ : 042-289-144 , 042-289-215 โทรสาร : 042-289-215

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี