ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท โอเวอร์ซีสแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 943/70 ถนน พระราม 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-424-309
โทรสาร : 034-816-465
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 4,284 ครั้ง
สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 200 คัน


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 0 จุด


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 0 เครื่อง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 0 ห้อง


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 0 หลัง


ห้องเย็น

ห้องเย็น จำนวน 2 ห้อง


ลานตาก

ลานตาก จำนวน 4 ตารางเมตร


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 943/70 ถนน พระราม 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-424-309 โทรสาร : 034-816-465

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร