ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดย่าโม

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดย่าโม เป็นตลาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมมาจับจ่ายซื้อของเป็นอันดับที่สอง มีขนาดใหญ่กว่าตลาดแม่กิมเฮงและไม่ได้อยู่ในย่านหลัก แต่ก็เป็นตำแหน่งที่ดี เป็นทางเดินที่สะดวกสบาย ตรงมาที่สถานีรถไฟ และในทางกลับกัน พื้นที่ตลาดนี้ครอบคลุมในส่วนที่เป็นร้านค้าที่วางขายของทั้งหมด โดยตลาดจะมีของขาย 2 เวลา คือช่วงแรก เที่ยง-สองทุ่มและอีกช่วงเป็นสองทุ่มจนถึงเช้าตรู่ ซึ่งช่วงสองทุ่มถึงเช้าตรู่ส่วนใหญ่จะเป็นการขายของสดที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อแล้วนำของนั้นไปขายต่อในตอนเช้าที่ตลาดอื่นเปิดทุกวันตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท จตุรพรพัฒนา จำกัด , บริษัท อารยะยนต์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 551/145 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-261-504
โทรสาร : 044-245-196
อีเมล์ : yamo@thepnakorn.com

Facebook : http://www.facebook.com/ตลาดย่าโม-114420218713891/
เข้าชม 4,372 ครั้งสถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 200 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 20 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 551/145 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-261-504 โทรสาร : 044-245-196

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดย่าโม