ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 156 หมู่ 1 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-235-678
โทรสาร : 074-231-590

เข้าชม 2,758 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 156 หมู่ 1 ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-235-678 โทรสาร : 074-231-590

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด