ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดศรีเมืองทอง

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดศรีเมืองทอง เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2547 ดำเนินการโดยบริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด เป็นศูนย์กลางการค้าขายผัก ผลไม้ และพืชไร่ และกระจายสินค้าไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการซื้้อขายโดยเปิดเผยราคา ใช้วิธีประมูลซื้อขายตามตัวอย่างหรือคุณภาพ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องชั่งกลาง และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 181 หมู่ 17 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-270-190
โทรสาร : 043-270-190
อีเมล์ : srimuang2004@gmail.com

เข้าชม 3,328 ครั้ง
อาคารวบรวมผัก
เครื่องชั่งกลางสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 181 หมู่ 17 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-270-190 โทรสาร : 043-270-190

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดศรีเมืองทอง