ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานกาณ์ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ และไปถึงอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า ราคาสินค้ามีทั้งราคาที่ถูกลงและบางส่วนมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในเรื่องของฝนที่ตกลงมาทำให้ราคาผักปรับตัวขึ้นมาบ้าง แต่ในภาพรวมแล้วโดยเฉพาะผักมีราคาถูกกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย บางช่วงก็อาจจะมีขึ้นลงบางตาม demand supply แต่กระทรวงพาณิชย์มีการร่วมมือกับร้านหลายๆ ร้าน รวมไปถึงผู้ประกอบการในการที่ดูแลในเรื่องวัตถุดิบในการทำอาหารเจ ที่มีการร่วมมือกันของผู้ประกอบการที่มีการลดราคาและการดูแลเรื่องราคาที่ไม่ให้มีการขายแพงเกินควร ณ ตลาดสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่