ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน


 นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากะพง ในแหล่งเพาะเลี้ยงสำคัญ 24 จังหวัด เตรียมช่วยค่าบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 40 บาท เป้าหมาย 1,500 ตัน เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิต และผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เผยยังจะเดินหน้าประสานผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ห้างค้าส่งค้าปลีก เข้าไปรับซื้ออย่างต่อเนื่องด้วย ณ บ่อเลี้ยงปลากะพง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม