ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
นายวัฒนศักย์ เสืออื่อม อธิบดีกรมการค้าภายใน เเละนายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เชื่อมโยงรับซื้อพืช 3 หัว (หอมใหญ่ หอมเเดง กระเทียม) ที่ออกผลผลิตใน จ.เชียงใหม่ เเม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งในปีนี้รวบรวมทำสัญญารับซื้อแล้ว ทั้งหมด 23,300 ตัน โดยเป็นมาตรการเชิงรุกให้พี่น้องเกษตรได้รับราคาที่เหมาะสม ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่    บ้านกาดพัฒนาจำกัด จ.เชียงใหม่