ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 (รอบที่ 1) คู่มือ สำหรับเกษตรกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook คลิก --> Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร