ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ป้ายราคา : ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลราคาสินค้า และ บริการ