ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แนวทางปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ เปรียบเทียบราคาได้ก่อนซื้อ