ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

5 ความลับเลือกซื้ออย่างชาญฉลาด ที่นักช็อปต้องรู้