ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ลีฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ลีฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-048-28082560
อีเมล์ : boontida@leefoods.co.th
เว็บไซต์ : http://www.leefoods.co.th/

เข้าชม 102 ครั้ง

บริษัท ลีฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 29/88 หมู่ 2 ถนน เอกชัย-บางบอน ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 494 499 โทรสาร : 034 494 646
อีเมล์ : boontida@leefoods.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 29/88 จำนวน 4,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 29/88 หมู่ 2 ถนน เอกชัย-บางบอน ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034 494 499 Email : latitude : 13.61757 longitude : 100.34998
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง