ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-1302561

เข้าชม 208 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/7 หมู่ 9 ซอย ไอยรา 1 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-5293290 โทรสาร : 092-6908625
โทรศัพท์มือถือ : 081 8916570

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/7 จำนวน 5,421 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,421 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องปริ้นเตอร์

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง


เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง


โต๊ะ+เก้าอี้

โต๊ะ+เก้าอี้ จำนวน 4 ชุด


ตู้เอกสาร

ตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้


1 ที่ตั้งคลัง 99/7 หมู่ 9 ซอย ไอยรา 1 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 092-6908625 Email : latitude : 14.084851 longitude : 100.636289
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 182.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 910.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.95 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 182.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.90 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 182.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 910.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 540.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 2,700.00 ตัน
ความสูง : 8.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง