ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-024-06092560
อีเมล์ : krisadaporn@nittsu.co.th
เว็บไซต์ : www.nipponexpress.com

เข้าชม 753 ครั้ง

นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 129 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนน เอเซีย-นครสวรรค์ กม.60-61 ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 02-080-7666 ต่อ 3010, 035-350046-8 โทรสาร : 035-350049-50
อีเมล์ : krisadaporn@nittsu.co.th

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดิมชื่อบริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/14 จำนวน 2,952 ตัน
 
เลขที่ 109 จำนวน 37,383 ตัน
 
เลขที่ 129 จำนวน 39,000 ตัน
 
เลขที่ 217 จำนวน 15,048 ตัน
 
เลขที่ 330 จำนวน 12,000 ตัน
 
เลขที่ 34/4-6 จำนวน 6,138 ตัน
 
เลขที่ 49/30 จำนวน 43,785 ตัน
 
เลขที่ 55/1, 55/2 จำนวน 51,750 ตัน
 
เลขที่ 55/4 จำนวน 33,750 ตัน
 
เลขที่ 551/5 จำนวน 151,200 ตัน
 
เลขที่ 700/1057 จำนวน 88,200 ตัน
 
เลขที่ 99 จำนวน 2,400 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 483,606 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 49/30 หมู่ 5 ถนน นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-401440 Email : jidapha.kanitkul@mipponexpress.com latitude : 13.080735 longitude : 100.911406
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,625.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,520.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,560.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : -5.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,700.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 900.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ที่ตั้งคลัง 217 หมู่ 3 ถนน นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-401440 Email : jidapha.kanitkul@mipponexpress.com latitude : 13.081253 longitude : 100.900575
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 35.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,048.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3 ที่ตั้งคลัง 551/5 หมู่ 2 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-344100 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 13.096157 longitude : 101.099538
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 252.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 60,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 20.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 กันยายน 2560
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 120.00 ม. ยาว : 252.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30,240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 544.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 90,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 30.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 กันยายน 2560
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

4 ที่ตั้งคลัง 129 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-350046 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 14.245462 longitude : 100.606154
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 29.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 6.35 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 กุมภาพันธ์ 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

5 ที่ตั้งคลัง 99 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel : 035-350046 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 14.245486 longitude : 100.604287
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

6 ที่ตั้งคลัง 330 หมู่ 10 ตำบล ลาดตะเคียน อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110

Tel : 0 3721 8900 Email : latitude : 13.918715 longitude : 101.649152
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 64.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

7 ที่ตั้งคลัง 700/1057 หมู่ 9 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 0 3314 0000 Email : latitude : 13.4570651 longitude : 101.0994935
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 120.00 ม. ยาว : 245.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 499.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 88,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 29.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 กันยายน 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

8 ที่ตั้งคลัง 34/4-6 ถนน ร่มเกล้า 1 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02-1717808 Email : latitude : 13.7314487 longitude : 100.7330790
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 31.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,046.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,138.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

9 ที่ตั้งคลัง 55/1, 55/2 หมู่ 12 ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

Tel : 0610247743 Email : latitude : 13.514169 longitude : 100.983052
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 75.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 64.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 75.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,950.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 59.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

10 ที่ตั้งคลัง 1/14 หมู่บ้าน พัฒนาชนบท 3 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02 080 7666 ต่อ 3010 Email : latitude : 13.7340061 longitude : 100.7122073
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 41.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 984.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,952.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท บ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

11 ที่ตั้งคลัง 55/4 หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด กม.46 ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

Tel : 061-024-7743 Email : latitude : 13.514169 longitude : 100.983052
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 75.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 81.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด

12 ที่ตั้งคลัง 109 หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬอ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

Tel : 033-136-115-8, 061-268-0751 Email : kanlaya.sattomvilai@nipponexprees.com latitude : 13.44400 longitude : 101.04710
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 170.00 ม. ยาว : 73.30 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,461.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 37,383.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด