ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซังกิวไทย

ชื่อผู้ประกอบการ : ซังกิวไทย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-033-27092560

เข้าชม 385 ครั้ง

บริษัท ซังกิวไทย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 109 อาคารซีซีที ชั้น 1 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2663939 #151 โทรสาร : 02-2372314

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 223 จำนวน 22,890 ตัน
 
เลขที่ 289 จำนวน 80,660 ตัน
 
เลขที่ 32/2 จำนวน 24,120 ตัน
 
เลขที่ 337 จำนวน 108,000 ตัน
 
เลขที่ 38/10 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 59/3 จำนวน 49,140 ตัน
 
เลขที่ 60/72 จำนวน 32,698 ตัน
 
เลขที่ 79/25 จำนวน 113,635 ตัน
 
เลขที่ 89 จำนวน 39,375 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 486,717 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

โต๊ะ+เก้าอี้

โต๊ะ+เก้าอี้ จำนวน 250 ชุด


คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง


โน๊ตบุ๊ค

โน๊ตบุ๊ค จำนวน 10 เครื่อง


เครื่องปริ้นเตอร์

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง


เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง


ตู้เอกสาร

ตู้เอกสาร จำนวน 20 ตู้


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 100 เครื่อง


ห้องประชุม

ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง


1 ที่ตั้งคลัง 32/2 หมู่ 7 ถนน บางนา-ตราด กม.25.5 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-3134954-57 Email : latitude : 13.59576 longitude : 100.82398
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,840.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีม่าไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 115.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,280.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีม่าไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 59/3 หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-740520-21 Email : latitude : 13.450010 longitude : 101.082868
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 105.00 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,725.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 92.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 34,740.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : -4.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 มิถุนายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 มิถุนายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 60/72 หมู่ 19 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9096020-1 Email : latitude : 14.104239 longitude : 100.593681
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 82.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,608.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 17.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,450.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 145.00 ม. ความสูง : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,380.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,550.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 480.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,440.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,197.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

4 ที่ตั้งคลัง 38/10 ถนน หนองหว้า ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-681-991-3 Email : srfc02@sankyu.co.th latitude : 12.750410 longitude : 101.154818
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : -5.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด

5 ที่ตั้งคลัง 289 หมู่ 4 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 033-012-130-135 Email : uthai@sankyu.co.th latitude : 101.101064 longitude : 13.00258
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 83.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 86.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

เนื่องจากผู้เช่าเดิม และผู้เช่าใหม่ ได้ทำการควบกิจการและมีการโอนสิทธิและทรัพย์สินต่างๆของผู้เช่าเดิมให้แก่ผู้เช่าใหม่ เป็นเหตุให้ผู้เช่าเดิมไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ช่าได้อีกต่อไป และผู้เช่าใหม่มีความประสงค์ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าแทนผู้เช่าเดิม โดยความยินยอมของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้เช่าใหม่ตกลงรับทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามรายละเอยด เงื่อนไข และขอ้กำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาจ้างบิการคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แทนผู้เช่าเดิมทุกประการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 83.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

เนื่องจากผู้เช่าเดิม และผู้เช่าใหม่ ได้ทำการควบกิจการและมีการโอนสิทธิและทรัพย์สินต่างๆของผู้เช่าเดิมให้แก่ผู้เช่าใหม่ เป็นเหตุให้ผู้เช่าเดิมไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ช่าได้อีกต่อไป และผู้เช่าใหม่มีความประสงค์ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าแทนผู้เช่าเดิม โดยความยินยอมของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้เช่าใหม่ตกลงรับทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามรายละเอยด เงื่อนไข และขอ้กำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาจ้างบิการคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แทนผู้เช่าเดิมทุกประการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,180.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

เนื่องจากผู้เช่าเดิม และผู้เช่าใหม่ ได้ทำการควบกิจการและมีการโอนสิทธิและทรัพย์สินต่างๆของผู้เช่าเดิมให้แก่ผู้เช่าใหม่ เป็นเหตุให้ผู้เช่าเดิมไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ช่าได้อีกต่อไป และผู้เช่าใหม่มีความประสงค์ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าแทนผู้เช่าเดิม โดยความยินยอมของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้เช่าใหม่ตกลงรับทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามรายละเอยด เงื่อนไข และขอ้กำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาจ้างบิการคลังสินค้า ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แทนผู้เช่าเดิมทุกประการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

6 ที่ตั้งคลัง 337 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-057-646-8 Email : saowaluck@sankyu.co.th latitude : 13.03600 longitude : 101.13744
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 85.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 78.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 5

7 ที่ตั้งคลัง 79/25 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-480208-15 Email : kitipun@sankyu.co.th latitude : 13.093647 longitude : 100.945146
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.50 ม. ยาว : 55.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,402.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,012.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 51.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,224.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,672.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : -480.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

**โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด**

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 24.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 49.50 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,584.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : -258.66 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : -2.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ให้

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 18.48 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 129.36 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 630.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2566
ประเภทการได้มา : ซื้อ

โอนกิจการทั้งหมดมาจาก บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเเทศไทย) จำกัด

8 ที่ตั้งคลัง 223 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-495-227-8 Email : kitipun@sankyu.co.th latitude : 13.081336 longitude : 100.902301
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 7.14 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 49.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

เนื่องจากผู้เช่าเดิม และผู้เช่าใหม่ ได้ทำการควบกิจการ และมีการโอนสิทธิและทรัพย์สินต่างๆของผู้เช่าให้แก่ผู้เช่าใหม่ เป็นเหตุให้ผู้เช่าเดิมไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าได้อีกต่อไป และผู้เช่าใหม่มีความประสงค์ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าแทนผู้เช่าเดิม โดยความยินยอมของผู้ให้เช่า ซึ้งผู้ให้เช่าใหม่ตกลงรับทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการใช้พื้นที่คลังสินค้าและสำนักงาน ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 แทนผู้เช่าเดิมทุกประการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 35.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 630.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,890.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

เนื่องจากผู้เช่าเดิม และผู้เช่าใหม่ ได้ทำการควบกิจการ และมีการโอนสิทธิและทรัพย์สินต่างๆของผู้เช่าให้แก่ผู้เช่าใหม่ เป็นเหตุให้ผู้เช่าเดิมไม่สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าได้อีกต่อไป และผู้เช่าใหม่มีความประสงค์ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ให้เช่าแทนผู้เช่าเดิม โดยความยินยอมของผู้ให้เช่า ซึ้งผู้ให้เช่าใหม่ตกลงรับทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการใช้พื้นที่คลังสินค้าและสำนักงาน ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 แทนผู้เช่าเดิมทุกประการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

9 ที่ตั้งคลัง 89 หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038-185-037 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 125.00 ม. ยาว : 63.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 39,375.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 มิถุนายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ