ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รีนุส โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : รีนุส โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-034-20102560
เว็บไซต์ : www.rhenus.com

เข้าชม 306 ครั้ง

บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/14 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2261 5380
อีเมล์ : chatchai.chuenchom@thrhenus.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 88/150 จำนวน 2,903 ตัน
 
เลขที่ 88/151 จำนวน 2,903 ตัน
 
เลขที่ 999/145 จำนวน 2,160 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,965 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 999/145 หมู่ 15 หมู่บ้าน - ซอย 4/7 ถนน - ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-136-5300-2 Email : latitude : 13.57037 longitude : 100.77123
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 24.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,160.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 88/150 หมู่ 15 ซอย FZ4/3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-1365300-2 Email : latitude : 13.57037 longitude : 100.77123
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.50 ม. ยาว : 43.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 967.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,902.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : พรอสเพค โลจิสติกสื และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม โดย บริษัท พรอสเพค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการอสังหาริมย์ (ผู้รับมอบอำนาจช่วง)

3 ที่ตั้งคลัง 88/151 หมู่ 15 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-2615380 Email : latitude : 13.57035 longitude : 100.77124
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.50 ม. ยาว : 43.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 967.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,902.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : พรอสเพค โลจิสติกสื และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม โดย บริษัท พรอสเพค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการอสังหาริมย์ (ผู้รับมอบอำนาจช่วง)