ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-077-20112560
อีเมล์ : kanhittha.s@cpf.co.th
เว็บไซต์ : www.cpfworldwide.com

เข้าชม 772 ครั้ง

ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 หมู่ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนน รัชดาภิเษก เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์มือถือ : 095-8389461
อีเมล์ : kanhittha.s@cpf.co.th

แปรสภาพจาก บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 218,218/1 จำนวน 2,100 ตัน
 
เลขที่ 231 จำนวน 2,226 ตัน
 
เลขที่ 54/7 จำนวน 12,600 ตัน
 
เลขที่ 59 จำนวน 21,842 ตัน
 
เลขที่ 708 จำนวน 3,150 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 41,918 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 231 หมู่ 1 ตำบล บึงเนียม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

Tel : 043-370585 Email : sarawut.ko@cpf.co.th latitude : 16.439213 longitude : 102.935886
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 4.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังเป็นแผ่น isowall

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 168.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 840.00
คิดเป็นความจุ : 588.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังเป็นแผ่น isowall

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 168.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 840.00
คิดเป็นความจุ : 588.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังเป็นแผ่น isowall

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 218,218/1 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

Tel : 077-254214-5 Email : suwit.ju@cpf.co.th latitude : 9.0393667 longitude : 99.1715946
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 590.00
คิดเป็นความจุ : 300.00 ตัน
ความสูง : 5.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 4.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต หลังคาเมทัลชีท ผนังทำด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 5.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต หลังคาเมทัลชีท ผนังทำด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 5.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต หลังคาเมทัลชีท ผนังทำด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

3 ที่ตั้งคลัง 708 หมู่ 2 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

Tel : 0 5433 6050 Email : sarawut.ko@cpf.co.th latitude : 18.2381667 longitude : 99.4094286
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ผนังทำจากสังกะสีชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ผนังทำจากสังกะสีชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ผนังทำจากสังกะสีชนิดแข็งบุด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

4 ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 14 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

Tel : 038-086125 Email : latitude : 13.798105 longitude : 100.939722
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 67.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00
คิดเป็นความจุ : 4,288.00 ตัน
ความสูง : 25.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 67.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,541.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00
คิดเป็นความจุ : 6,164.00 ตัน
ความสูง : 25.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.50 ม. ยาว : 67.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,038.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00
คิดเป็นความจุ : 4,154.00 ตัน
ความสูง : 25.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 67.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,809.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 7,236.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

5 ที่ตั้งคลัง 54/7 หมู่ 2 ตำบล กาหลง อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-440328 Email : latitude : 1350039 longitude : 100.12883
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 26.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 780.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 3,120.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 34.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,029.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 4,080.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 75.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,350.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 40.00
คิดเป็นความจุ : 5,400.00 ตัน
ความสูง : 30.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และ นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี