ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-009-19022561
อีเมล์ : sophon@thaimax.co.th
เว็บไซต์ : www.thaimax.co.th

เข้าชม 97 ครั้ง

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 4 ซอย วัดบัวโรย ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-181-7150-5 โทรสาร : 02-181-7159
โทรศัพท์มือถือ : 081-874-6627

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 65/1 จำนวน 14,936 ตัน
 
เลขที่ 78/3 จำนวน 32,258 ตัน
 
เลขที่ 99/9 จำนวน 16 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 47,210 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/9 หมู่ 4 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-181-7150-5 Email : latitude : 1359876 longitude : 10080830
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.30 ม. ยาว : 9.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.35 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 177.00
คิดเป็นความจุ : 16.11 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 1.30 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 78/3 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนน บางนาตราด ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-522505 Email : latitude : 13.596582 longitude : 100.940248
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.30 ม. ยาว : 41.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 466.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,166.72 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 41.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 512.12 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,280.30 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.80 ม. ยาว : 82.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,048.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00
คิดเป็นความจุ : 5,121.20 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.80 ม. ยาว : 82.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,048.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00
คิดเป็นความจุ : 5,121.20 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.20 ม. ยาว : 30.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 281.52 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 703.80 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.20 ม. ยาว : 30.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 281.52 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 703.80 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 43.90 ม. ยาว : 165.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,252.28 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43.00
คิดเป็นความจุ : 18,130.70 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 9.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 14.90 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์
กำลังการผลิต : 1.25 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 9.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 331.00
คิดเป็นความจุ : 14.90 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์
กำลังการผลิต : 1.25 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 กรกฏาคม 2540
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 65/1 หมู่ 12 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-3124687 Email : latitude : 13.6465322 longitude : 100.7130667
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 82.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,970.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11.00
คิดเป็นความจุ : 10,395.00 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -21
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +25 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,050.00 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.50 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 526.00
คิดเป็นความจุ : 341.25 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +5 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 พฤศจิกายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๙-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์