ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามนิสทรานส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามนิสทรานส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-27062561
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com
เว็บไซต์ : www.th.nissin-asia.com

เข้าชม 182 ครั้ง

สยามนิสทรานส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/66, 68-69 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-261-1080-5,02-261-5343-6,06-1916-5915 โทรสาร : 0 2261 1024
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 100/2 จำนวน 32,040 ตัน
 
เลขที่ 177 จำนวน 19,985 ตัน
 
เลขที่ 2/10 จำนวน 38,592 ตัน
 
เลขที่ 288,288/1 จำนวน 27,216 ตัน
 
เลขที่ 45-46 จำนวน 36,480 ตัน
 
เลขที่ 68/8 จำนวน 73,500 ตัน
 
เลขที่ 70/2 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) จำนวน 3,363 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 231,176 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 2/10 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3848 2731-3 Email : preecha@th.nissin-asia.com, nonthacha@th.nissin-asia.com, tawatchai@th.nissin-asia.com latitude : 13.124744 longitude : 101.981758
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 64.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,728.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,184.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,048.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 100/2 ซอย หมู่ที่ 6 ถนน บางนาตราด กม.41 ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 0 3853 8140-3 Email : latitude : 13.553509 longitude : 100.957902
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 178.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 160.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 32,040.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

3 ที่ตั้งคลัง 68/8 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038 538 980 Email : yoawarat@th.nissin-asia.com latitude : 13.709341 longitude : 100.1500488
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 98.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 196.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 49.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 98.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 70/2 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : Email : yoawarat@th.nissin-asia.com latitude : 13.710379 longitude : 100.1500651
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 29.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,121.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,363.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

5 ที่ตั้งคลัง 45-46 หมู่ 2 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 035 246511-20 Email : suriyenn@th.nissin-asia.com latitude : 14.352576 longitude : 100.673242
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 76.00 ม. ยาว : 160.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 121.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 12.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจากบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

6 ที่ตั้งคลัง 288,288/1 หมู่ 13 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-452454 Email : latitude : 13.840329 longitude : 101.522854
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

7 ที่ตั้งคลัง 177 หมู่ 13 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 053 096302 Email : latitude : 18.504478 longitude : 99.2057512
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 405.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 48.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,225.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,760.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 400.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด