ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-09012562
เว็บไซต์ : http://www.nkt.co.th

เข้าชม 106 ครั้ง

นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 50 หมู่ 9 ถนน โรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035 330 957-60 โทรสาร : 035 330 961
อีเมล์ : bangkok_th@nkt.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 178/2 จำนวน 6,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 178/2 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038 004 145 Email : latitude : 13.11996 longitude : 100.99214
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ