ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-21032562
เว็บไซต์ : http://www.tatsumi-cs.co.jp/english/index.html

เข้าชม 101 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 700/882ม.3 ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-185350
อีเมล์ : phanratha@tst-cs.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 700/882 จำนวน 23,814 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 23,814 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/882 หมู่ 3 ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038-185-350 Email : latitude : 13.446019 longitude : 101.092802
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 4.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,804.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,814.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : -567.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทัทสุมิ โชโก (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาของการเช่า 5 ปี