ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ชื่อผู้ประกอบการ : วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-21112562
อีเมล์ : waiphop_p@ud.co.th
เว็บไซต์ : https://www.yasservices.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/yasfulfillment

เข้าชม 229 ครั้ง

วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 499 อาคารเบญจจินดา ชั้นที่ 9 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-016-5777 โทรสาร : 02-016-5761
อีเมล์ : contact@yasservices.co.th

คลังสินค้ามาตรฐาน บริหารจัดการด้วย WMS และ TMS สินค้าได้รับการดูแลอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และการรับประกันสินค้าสูญหาย

- คลังสินค้าพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร
- ควบคุมสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงมีระบบการควบคุมคุณภาพ
- มีกล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- มีนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
- มีระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
- การจัดการแบบ FIFO / FEFO
- มีการประกันภัยที่ครอบคลุม
- รองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (ทั้งสินค้าทั่วไปจนถึงสินค้าที่มีมูลค่าสูง)

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 67/24 จำนวน 1,747 ตัน
 
เลขที่ 67/25 จำนวน 1,747 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,494 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 67/24 ถนน พหลโยธิน กม.45 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-016-5777 Email : aranya_p@yasserices.co.th latitude : 14.107 longitude : 100.612
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.40 ม. ความสูง : 9.55 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 873.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,747.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 67/25 ถนน พหลโยธิน กม.45 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-016-577 Email : aranya_p@yasserices.co.th latitude : 14.107 longitude : 100.611
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.40 ม. ความสูง : 9.55 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 873.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,747.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี