ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ลิ้งซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส

ชื่อผู้ประกอบการ : ลิ้งซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-29102564
อีเมล์ : admin@lynxinterfreight.com
เว็บไซต์ : www.lynx.co.th

เข้าชม 214 ครั้ง

ลิ้งซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 995/4 หมู่ 9 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2259 2899 โทรสาร : 0 2259 2900

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 995/4 จำนวน 30,258 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 30,258 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 995/4 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0 2259 2899 Email : latitude : 13.6107786 longitude : 100.7639529
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 82.00 ม. ยาว : 123.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,086.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 100.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 30,258.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจากบริษัท บี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด