ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามวารี ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามวารี ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-010-05042565

เข้าชม 232 ครั้ง

สยามวารี ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 24/5 หมู่ 2 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-406814-5 โทรสาร : 034-406813
โทรศัพท์มือถือ : 062-1493959
อีเมล์ : siamwareecoldstorage@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 24/5 จำนวน 3,006 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,006 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 24/5 หมู่ 2 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-406814-5 Email : latitude : 13.5162807 longitude : 100.2782166
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 168.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 756.00 ตัน
ความสูง : 7.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายจำนงค์ นพคุณ และ นางทองอยู่ นพคุณ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,250.00 ตัน
ความสูง : 7.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด