ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกาฟง

ชื่อผู้ประกอบการ : เกาฟง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-20042565
อีเมล์ : gaofong2020@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/hongyengaofong/

เข้าชม 96 ครั้ง

เกาฟง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 45/14 หมู่ 3 ตำบล เขาวัว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 090-5024173 โทรสาร : 039-436921

ผลิตผัก ผลไม้ อาหารสดและอื่นๆ แช่แข็ง อบแห้ง และแปรรูปทุกชนิด

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 45/14 จำนวน 654 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 654 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 45/14 หมู่ 5 ตำบล เขาวัว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120

Tel : 090-5024173 Email : latitude : 12.651294 longitude : 102.054429
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 255.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 76.50 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 225.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 67.50 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 255.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 76.50 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 127.50 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 340.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 102.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 340.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 102.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 340.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 102.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 กันยายน 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ