ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บีเอ็มที แปซิฟิค

ชื่อผู้ประกอบการ : บีเอ็มที แปซิฟิค
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-17032566
อีเมล์ : customerservice@bmtp.co.th
เว็บไซต์ : https://www.bmtp.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/BMTPORT/

เข้าชม 226 ครั้ง

บีเอ็มที แปซิฟิค

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02 425 6999,02 2815 5999 โทรสาร : 02 2425 6998, 02 2425 6996

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 120 จำนวน 10,800 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 10,800 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 130 เครื่อง


เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง


ถังดับเพลิงชนิด co2

ถังดับเพลิงชนิด co2 จำนวน 2 ถัง


ถังดับเพลิงชนิด ABC

ถังดับเพลิงชนิด ABC จำนวน 12 ถัง


1 ที่ตั้งคลัง 120 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

Tel : 02 2425 6999 Email : latitude : 13.60507 longitude : 100.57480
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซี.อาร์.ซี. การท่าเรือ จำกัด