ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
13สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ"


ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ" เสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น

13สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ยกระดับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล"


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ยกระดับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล"

29กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน

ขอเชิญสั่งซื้อ อินทผาลัม ของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม


ขอเชิญสั่งซื้อ อินทผาลัม ของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม

20กันยายน 2562 เปิดอ่าน

คลิปแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน


คลิปแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน

29สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน

การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558


รายละเอียด การแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการห้องเย็นฯ สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบท้าย

6มีนาคม 2561 เปิดอ่าน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร. 02-5075517, 02-507-5524, 02-507-5544, 02-507-5545


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร. 02-5075517, 02-507-5524, 02-507-5544, 02-507-5545

11เมษายน 2559 เปิดอ่าน

เชิญชวนซื้อขายสินค้าเกษตร ผ่านตลาดออนไลน์ ในเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th


ในเว็บไซต์นี้ยังมีการสร้างช่องทางเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ประกอบการ-ผู้ขายสินค้า โดยเน้นไปที่สินค้าเกษตรของชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน ผ่านตลาดออนไลน์ โดยการลงซื้อขายสินค้าทางการเกษตร หรือจะเรียกว่า การค้าขายออนไลน์ ก็ได้ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน...(่อ่านต่อ)

24กันยายน 2558 เปิดอ่าน

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558


มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก 27 สิงหาคม 2558 จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา

19เมษายน 2559 เปิดอ่าน

เกษตรกรราชบุรี มั่นใจขายละมุด มะพร้าวน้ำหอม รวม 425 ตัน ผ่านสัญญามาตรฐาน กรมการค้าภายใน


กรมการค้าภายใน ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นตัวกลาง เจรจาโน้มน้าวให้เกษตรกรและผู้รวบรวมสินค้าชาวจังหวัดราชบุรี ให้ขายละมุดและมะพร้าวน้ำหอมให้ผู้รับซื้อ โดยใช้สัญญามาตรฐานของกรมการค้าภายใน เพราะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยง ในการหาตลาดจำหน่ายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมาก...(อ่านต่อ)