ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
6มีนาคม 2561 เปิดอ่าน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร. 02-5075517, 02-507-5524, 02-507-5544, 02-507-5545


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร. 02-5075517, 02-507-5524, 02-507-5544, 02-507-5545

22ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน

อธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ให้สัมภาษณ์ ตลาดสินค้าเกษตร Online กรมการค้าภายใน ทางทีวี ททบ.5 ช่องหมายเลข 1 รายการ ตลาดช่อง 5


อธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ให้สัมภาษณ์ ตลาดสินค้าเกษตร Online กรมการค้าภายใน ทางทีวี ททบ.5 ช่องหมายเลข 1 รายการ ตลาดช่อง 5

18พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน


ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

11เมษายน 2559 เปิดอ่าน

เชิญชวนซื้อขายสินค้าเกษตร ผ่านตลาดออนไลน์ ในเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th


ในเว็บไซต์นี้ยังมีการสร้างช่องทางเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ประกอบการ-ผู้ขายสินค้า โดยเน้นไปที่สินค้าเกษตรของชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน ผ่านตลาดออนไลน์ โดยการลงซื้อขายสินค้าทางการเกษตร หรือจะเรียกว่า การค้าขายออนไลน์ ก็ได้ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน...(่อ่านต่อ)

8กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดสระแก้ว


การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจำหน่าย และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตให้เกษตรกร โดยเชื่อมโยงให้มีการเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าสมุนไพรและต้นพันธุ์สมุนไพร ระหว่างโรงพยาบาลวังน้ำเย็นกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05

24กันยายน 2558 เปิดอ่าน

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558


มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก 27 สิงหาคม 2558 จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา

19เมษายน 2559 เปิดอ่าน

เกษตรกรราชบุรี มั่นใจขายละมุด มะพร้าวน้ำหอม รวม 425 ตัน ผ่านสัญญามาตรฐาน กรมการค้าภายใน


กรมการค้าภายใน ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นตัวกลาง เจรจาโน้มน้าวให้เกษตรกรและผู้รวบรวมสินค้าชาวจังหวัดราชบุรี ให้ขายละมุดและมะพร้าวน้ำหอมให้ผู้รับซื้อ โดยใช้สัญญามาตรฐานของกรมการค้าภายใน เพราะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยง ในการหาตลาดจำหน่ายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมาก...(อ่านต่อ)