ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
URL:https://www.youtube.com/watch?v=H-74idCe3lo

ความสำคัญของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น