ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดสด
กาดแลงจอมแจ้ง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
เข้าชม 990 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดคุณย่าทองใบ
จังหวัด : สุรินทร์
เข้าชม 1,137 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 407 หมู่ 1 ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ สำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์ 32170
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดโครงการสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 1,004 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : - ถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเงินวิจิตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 918 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 73 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดจงเจริญ
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 607 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 129/13 หมู่ 1 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจดีย์แม่ครัว
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 924 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 71 หมู่ 3 ตำบล แม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจริญสุข
จังหวัด : จันทบุรี
เข้าชม 696 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 88/4 ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจ้าพระยา
จังหวัด : นนทบุรี
เข้าชม 560 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 65 หมู่ 10 ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 612 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 363 ถนน ชุมค้า ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 570 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ห้วยน้ำขุ่น หมู่ 1 ถนน ห้วยไคร้-ดอยตุง ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย 57240
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดชุมชนตำบลหัวงัว
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 650 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 หมู่บ้าน เสียว ตำบล หัวงัว อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเช้าแม่ลาน้อย
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
เข้าชม 455 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58120
เปิดดู แผนที่

ตลาดสด
 
ภาคกลาง 82 แห่ง
 
ภาคเหนือ 96 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 127 แห่ง
 
ภาคใต้ 29 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 20 แห่ง
รวมทั้งหมด 354 แห่ง