ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดสด
กาดแลงจอมแจ้ง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
เข้าชม 3,200 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดกลางผลไม้ตะพง
จังหวัด : ระยอง
เข้าชม 14,026 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 153/5 หมู่ 12 ถนน สุขุมวิท ตำบล ตะพง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดคู่สร้าง
จังหวัด : สมุทรปราการ
เข้าชม 3,040 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 134/8 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดโครงการสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 2,814 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : - ถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเงินวิจิตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 3,476 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 73 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดจงเจริญ
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 2,207 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 129/13 หมู่ 1 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจดีย์แม่ครัว
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 2,822 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 71 หมู่ 3 ตำบล แม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจริญสุข
จังหวัด : จันทบุรี
เข้าชม 2,327 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 88/4 ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจ้าพระยา
จังหวัด : นนทบุรี
เข้าชม 2,181 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 65 หมู่ 10 ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
จังหวัด : นครราชสีมา
เข้าชม 2,015 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 363 ถนน ชุมค้า ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 2,142 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ห้วยน้ำขุ่น หมู่ 1 ถนน ห้วยไคร้-ดอยตุง ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย 57240
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดชุมชนตำบลหัวงัว
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 1,940 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 หมู่บ้าน เสียว ตำบล หัวงัว อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
เปิดดู แผนที่

ตลาดสด
 
ภาคกลาง 89 แห่ง
 
ภาคเหนือ 98 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 135 แห่ง
 
ภาคใต้ 33 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 23 แห่ง
รวมทั้งหมด 378 แห่ง