ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดต้องชม
ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 465 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน ศาลาดิน ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 215 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดอิงน้ำสามโคก
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าชม 340 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
กาดสามวัด
จังหวัด : น่าน
เข้าชม 406 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน 55160
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 304 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท 17120
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดน้ำท่าคา
จังหวัด : สมุทรสงคราม
เข้าชม 387 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ท่าคา อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ถนนคนเดินขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 264 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ซอย หน้าศูนย์ราชการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดผ้าบ้านนาข่า
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 335 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล นาข่า อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
หลาดชุมทางทุ่งสง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 543 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
กาดใบตอง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 282 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดกรุงศรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 529 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี อำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
เข้าชม 357 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เปือย อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000
เปิดดู แผนที่

ตลาดต้องชม
 
ภาคกลาง 55 แห่ง
 
ภาคเหนือ 51 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54 แห่ง
 
ภาคใต้ 38 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 14 แห่ง
รวมทั้งหมด 212 แห่ง