ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดต้องชม
จังหวัด : สกลนคร
เข้าชม 1 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดชุมชนบ้านพิกุลทอง
จังหวัด : สิงห์บุรี
เข้าชม 35 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล พิกุลทอง อำเภอ ท่าช้าง จังหวัด สิงห์บุรี 16140
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ
จังหวัด : นนทบุรี
เข้าชม 77 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 87 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง
จังหวัด : ชุมพร
เข้าชม 99 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร 86140
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง
จังหวัด : พัทลุง
เข้าชม 86 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพยอม จังหวัด พัทลุง 93110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดวัดไพรพัฒนา
จังหวัด : ศรีสะเกษ
เข้าชม 73 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 111 หมู่ 10 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์
จังหวัด : นครปฐม
เข้าชม 711 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน ศาลาดิน ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
จังหวัด : ตราด
เข้าชม 18 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด 23110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดประชารัฐต้องชม Biz แก้เนือย เมืองสตูล
จังหวัด : สตูล
เข้าชม 18 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดบ้านน้ำเชี่ยว
จังหวัด : ตราด
เข้าชม 20 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน น้ำเชี่ยว ตำบล น้ำเชี่ยว อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด 23120
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
จังหวัด : กาฬสินธุ์
เข้าชม 315 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
เปิดดู แผนที่

ตลาดต้องชม
 
ภาคกลาง 58 แห่ง
 
ภาคเหนือ 50 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 แห่ง
 
ภาคใต้ 41 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 16 แห่ง
รวมทั้งหมด 221 แห่ง