ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดต้องชม
หลาดชุมทางทุ่งสง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 43 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
กาดใบตอง
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 98 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดกรุงศรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 75 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี อำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
เข้าชม 70 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เปือย อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดท่าเรือท่องเทียวชุมชนบ้านเดื่อ
จังหวัด : หนองคาย
เข้าชม 55 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดบึงโขงหลง
จังหวัด : บึงกาฬ
เข้าชม 62 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ซอย บัวขาว ตำบล บึงโขงหลง อำเภอ บึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ 43220
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ถนนฅนเดินบางขี้นาค
จังหวัด : พิจิตร
เข้าชม 103 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เนินมะกอก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดของที่ระลึกพนมรุ้ง
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 95 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ
จังหวัด : พังงา
เข้าชม 86 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 82110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึกก่องข้าวน้อย
จังหวัด : ยโสธร
เข้าชม 145 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน ตาดทอง ถนน แจ้งสนิท ตำบล ตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดริมน้ำเกาะเพชร
จังหวัด : เพชรบูรณ์
เข้าชม 126 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดเจ้าค่ะ
จังหวัด : นครสวรรค์
เข้าชม 255 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ 60230
เปิดดู แผนที่

ตลาดต้องชม
 
ภาคกลาง 51 แห่ง
 
ภาคเหนือ 50 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 แห่ง
 
ภาคใต้ 38 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 14 แห่ง
รวมทั้งหมด 205 แห่ง