ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม

วันที่ทำกิจกรรม : 8 เมษายน 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ชั้น 2 ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

          กองส่งเสริมและบริหารระบบตาด กรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้ซื้อเข้าร่วมซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด บริษัท บิี๊กซี ซูเปอร์เซ็นสเตอร์ จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตะวันพืชผล จำกัด (ผู้แทนรับซื้อของบริษัท บิี๊กซี ซูเปอร์เซ็นสเตอร์ จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด)  ผู้ผลิต ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกกระเทียมจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และกรมการค้าภายใน ส่วนกลาง รวมผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  และได้ประชุมเจรจาตกลงซื้อขายกระเทียมมัดจุก (แห้ง) โดยใช้สัญญามาตรฐานของกรมการค้าภายใน จำนวน 4 สัญญา  รวมปริมาณ 80 ตัน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
นาง เยาวเรศ หลวงมูล
141/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 32.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 32.000 ตัน
การบรรจุ : 10 กิโลกรัม/กระสอบ
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกระเทียมเจียวป่าตะแบก
นาง รจนา วรรณภิระ
156 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
โทรศัพท์ 035-550778 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 16.000 ตัน

หมายเหตุ : 1. ตกลงราคาทุกสัปดาห์ตามราคาตลาดจังหวัดลำพูน โดยแจ้งราคาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคา ณ จุดส่งมอบ รวมค่าบรรจุและค่าขนส่งถึงจัดส่งมอบกระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 16.000 ตัน
การบรรจุ : 10 กิโลกรัม/กระสอบ
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิล จันทร์ - อาทิตย์ โอนเงินเข้าวันศุกร์ถัดไป โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท๊อฟฟี่ลำไยสดดงฤาษี (กลุ่มกระเทียมและหอมแดงบ้านดงฤาษี)
นาง เกศศรี ชนันชนะ
7 หมู่ 8 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
โทรศัพท์ 053-980107 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 16.000 ตัน

หมายเหตุ : 1. ตกลงราคาทุกสัปดาห์ตามราคาตลาดจังหวัดลำพูน โดยแจ้งราคาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคา ณ จุดส่งมอบ รวมค่าบรรจุและค่าขนส่งถึงจัดส่งมอบกระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 16.000 ตัน
การบรรจุ : 10 กิโลกรัม/กระสอบ
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิล จันทร์ - อาทิตย์ โอนเงินเข้าวันศุกร์ถัดไป โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ่ง
นางสาว ไพลิน บัวผิน
2 หมู่ 12 ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณรวม : 16.000 ตัน

หมายเหตุ : 1. ตกลงราคาทุกสัปดาห์ตามราคาตลาดจังหวัดลำพูน โดยแจ้งราคาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. ราคาดังกล่าวเป็นราคา ณ จุดส่งมอบ รวมค่าบรรจุและค่าขนส่งถึงจัดส่งมอบกระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 16.000 ตัน
การบรรจุ : 10 กิโลกรัม/กระสอบ
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิล จันทร์ - อาทิตย์ โอนเงินเข้าวันศุกร์ถัดไป โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ