ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2547
สถานที่ : จังหวัด สกลนคร

มะเขือเทศผลแดงสด /ไม่มีขั้ว/หนอน ไม่มีโคลนติดจับ ไม่มีนก หนู แมลง ติดเจาะผล ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก. มีอายุครบการเก็บเกี่ยว (ไม่ต่ำกว่า 70วัน/หลังปลูก) ชำระเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
กรุณาระบุ  
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2548 - 30 เมษายน 2548
ปริมาณรวม : 4,040.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : สกลนคร
ปริมาณตามสัญญา : 4,040.000 ตัน