ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 30 กันยายน 2548
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

มะเขือเทศผลแดงสด /ไม่มีขั้ว/หนอน ไม่มีโคลนติดจับ ไม่มีนก หนู แมลง กัดเจาะผล ชำระเงินภายใน 15-90 วัน หลังจากส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย อภิสิทธิ์ ศรัทธาพิทักษ์
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
ตำบล นาดี อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2549 - 31 มกราคม 2549
ปริมาณรวม : 95.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 95.000 ตัน