ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเขียวผิวดำ

วันที่ทำกิจกรรม : 16 มีนาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด ชัยภูมิ

ส่งมอบ ณ ร้าน ส. เสริมสร้าง ชำระเงินทันทีที่ได้รับสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเขียวผิวดำ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
นาย ชัชชัย จารุวรรณากร
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว ตำบลห้วยแย้
กรุณาระบุ  
1-ต.ค. หมู่ 4 ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ 36250
ระยะเวลาส่งมอบ : 10 เมษายน 2549 - 25 เมษายน 2549
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

ถั่วเขียวผิวดำ

แหล่งผลิต : ชัยภูมิ
ปริมาณตามสัญญา : 400.000 ตัน