ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวาน

วันที่ทำกิจกรรม : 23 สิงหาคม 2549
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

คุณภาพไม่เกิน 4 ฝัก / กก. ราคา 3.55 บ./กก.ยกเว้น พ.ค.-ก.ค.49 ราคา 3.5 บาท/กก.ชำระเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน
กรุณาระบุ  
ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549
ปริมาณรวม : 2,434.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 2,434.000 ตัน