ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2550
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

รับซื้อทั้งหมด ต้องเก็บเกี่ยวในวันส่งมอบเท่านั้น ห้ามแช่น้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และปราศจากสารพิษตกค้างใดๆทั้งสิ้น
ราคา หน่อบีตูม ก.ก.ละ 37 บาท แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 30 บาท , หน่อเอ กก.ละ 37 บาท , หน่อบี+ซี กก.ละ 27 บาท , หน่อแซต กก.ละ 12 บาท โดยราคาสามารถปรับ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สนิท ราชา 82/5 หมู่ 1 ตำบล สนามแย้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 70190
โทรศัพท์ 034-691129,081-7059976 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา ตำบลหนองงูเหลือม
นาย ศักดิ์ชัย อมรพงษ์ไพศาล
46 หมู่ 2 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 12 พฤศจิกายน 2550 - 11 พฤศจิกายน 2551
ปริมาณรวม : 265.280 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 265.280 ตัน