ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

มาตรฐาน

- มะเขือเทศผลสดแดง ไม่เก็บผลตัวขั้ว ไม่มีรอยแมลงกัดเจาะ ไม่มีโคลน

- ขนาดผลไม่เกิน 25 ผล/กก.

- อายุการเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 70 วัน หลังปลูกราคา กก.ละ 2.20 บาท

ชำระเงินภายใน 15-90 วัน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 93 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2552 - 30 เมษายน 2552
ปริมาณรวม : 775.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2552 - 30 เมษายน 2552

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 775.000 ตัน