ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 16 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ : ณ ศาลาบ้านฉาง ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้งผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนการค้า บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป ผู้แทนผู้ผลิต สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 23 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาง สุภานันท์ เพ็ชรมาศ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559
ปริมาณรวม : 1.500 ตัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 1.500 ตัน