ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ทำกิจกรรม : 23 ธันวาคม 2551
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

ราคา กก.ละ 2.20 บาท ไม่รวมค่าขนส่ง

หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความชำนาญในการเพาะปลูกและบางพื้นที่สภาพพื้นดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตตกต่ำ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 101 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
ตำบล นาดี อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2552 - 30 เมษายน 2552
ปริมาณรวม : 1,145.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2552 - 30 เมษายน 2552

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 1,145.000 ตัน