ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่ทำกิจกรรม : 3 มีนาคม 2552
สถานที่ : จังหวัด กาฬสินธุ์

พันธุ์ เอทีเอส5 ขนาดฝักเฉลี่ยไม่เกิน 3.5 ฝัก/กก.

ราคาหน้าโรงงาน กก.ละ 5 บาท


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไทยอะโกรโปรดักส์ จำกัด
นาย สมบูรณ์ อิทธิวรกุล
333 หมู่ 1 ตำบล แสลงพัน อำเภอ วังม่วง จังหวัด สระบุรี 18220
โทรศัพท์ 036-043 333 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย เรืองสุข วิไชยโย
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 10 มีนาคม 2552 - 20 เมษายน 2552
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 10 มีนาคม 2552 - 20 เมษายน 2552

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน