ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดฝักอ่อน

วันที่ทำกิจกรรม : 18 มีนาคม 2552
สถานที่ : จังหวัด ราชบุรี

รับซื้อทั้งหมดที่คุณภาพได้ตามเกณฑ์ ราคาตลาด

เป็นสายพันธุ์ที่ผู้ซื้อกำหนด ความยาว 8-11 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1-2.0 ซม. สีเหลืองอ่อน สด สะอาด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 80 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดฝักอ่อน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เฟรชเอ็กซ์ จำกัด
นาง ชุติมา จานุกิจ
10-ส.ค. หมู่ 11 ตำบล นครชุมน์ อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-223534-5,081-0060587 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนอำเภอบ้านโป่ง
กรุณาระบุ  
อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 201.400 ตัน

ข้าวโพดฝักอ่อน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 18 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : ราชบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 201.400 ตัน