ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่ง ปี 2552

วันที่ทำกิจกรรม : 2 เมษายน 2552
สถานที่ : จังหวัด นครปฐม

ในเกรด

รับซื้อทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละวัน

มาตรฐาน : เกรด A ตูม (25 ซม.) กก.ละ 63 บาท

A ตูม (>20 ซม.) กก.ละ 43 บาท 

A บาน (25 ซม.ขึ้นไป) กก.ละ 45 บาท

S (13-20 ซม.) กก.ละ 37 บาท 

ตกเกรด

มาตรฐาน : เกรด A กก.ละ 37 บาท  

B ตูม กก.ละ 37 บาท 

B+C กก.ละ 27 บาท 

Z กก.ละ 12 บาทขายเป็นรายงวดๆละ 7 วัน ชำระเงินภายใน 4 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 120 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ลี กรีน โพรดักท์ส จำกัด
นางสาว จึงเหมย แซซึ
107/667 หมู่ 5 ถนน เศรษฐกิจ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา ตำบลหนองงูเหลือม
นาย ศักดิ์ชัย อมรพงษ์ไพศาล
46 หมู่ 2 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 เมษายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552
ปริมาณรวม : 219.440 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 219.440 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สนิท ราชา 82/5 หมู่ 1 ตำบล สนามแย้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 70190
โทรศัพท์ 034-691129,081-7059976 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา ตำบลหนองงูเหลือม
นาย ศักดิ์ชัย อมรพงษ์ไพศาล
46 หมู่ 2 ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 เมษายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552
ปริมาณรวม : 136.220 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552

แหล่งผลิต : นครปฐม
ปริมาณตามสัญญา : 136.220 ตัน