ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม ปี 2552

วันที่ทำกิจกรรม : 31 กรกฏาคม 2552
สถานที่ : จังหวัด นครพนม

ราคา กก.ละ 2 บาท ไม่รวมค่าขนส่งหมายเหตุ : ฝนตกหนักในช่วงย้ายต้นกล้าและช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ผลผลิตไม่ครบตามสัญญา


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 97 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม
กรุณาระบุ  
ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2553
ปริมาณรวม : 1,335.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 1,335.000 ตัน